W swojej praktyce psychoterapeutycznej pomagam:
- Osobom doświadczającym cierpienia i dyskomfortu oraz zmagającym się z problemami emocjonalnymi.
- Osobom z objawami nerwicowymi, depresją, lękami, bezsennością, DDA, objawami psychosomatycznymi.
- Osobom w sytuacjach kryzysowych, np. rozwód, ciężka choroba, żałoba, podjęcie ważnej życiowej decyzji.
- Osobom przeżywającym trudności w relacjach z innymi, np. trudności w związku lub w rodzinie, współuzależnienie.
- Osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, internet, hazard) oraz ich bliskim.
- Osobom zainteresowanym własnym rozwojem.

Formy pomocy:

Konsultacja - jedno do trzech spotkań, podczas których klient ma szansę lepiej się przyjrzeć swoim aktualnym problemom, a psychoterapeuta może zaproponować odpowiednią formę pomocy. Czasami jest to początek dłuższej pracy, a czasem wystarczająca okazja dla klienta by coś zrozumieć i wykorzystać w swoim życiu.
50 minut - 90 zł

Psychoterapia indywidualna - forma kontaktu, w której klient może w bezpiecznych warunkach zmierzyć się ze swoimi trudnościami i doświadczyć przestrzeni do zmian. Cele i ilość spotkań są ustalane w zależności od potrzeb klienta.
50 minut - 90 zł

Terapia par – forma kontaktu nastawiona na pracę z parą. W obszarze terapii znajduje się relacja między partnerami, ich styl komunikacji, wzajemne potrzeby, lęki i trudności wynikające z życia razem. Terapia par może pomóc pogłębić relację między partnerami a także rozwiązać istniejące między nimi konflikty.
80 minut – 140 zł

Psychoterapia młodzieży – forma pomocy, którą objęta zostaje osoba niepełnoletnia, a często także system, w którym osoba wzrasta (rodzina, opiekun, ośrodek wychowawczy). Cele i sposób pracy ustalane są w zależności od potrzeb, chęci i możliwości osób zainteresowanych do pracy nad zmianą.
50 minut – 90 zł

Pracuję w oparciu o Kodeks Etyki Zawodowej Terapeuty Gestalt i Kodeks Etyki Zawodowej Psychologa.
Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Gabinet Psychoterapii Gestalt | Jan Słowiński | Wrocław | tel. 693-133-135